Stefan Larsson, certifierad massör och pilatesinstruktör i Ängelholm

Kropp & känsla

Att skapa hållbar förändring

Låt oss anta att känslor är livets drivkraft. Alla dina beslut, hur intellektuella de än må verka, grundar sig i slutändan på en känsla. Låt oss också anta att alla känslor är tämligen enkla i sin natur. Orsaken till dem behöver inte vara det, men slutresultatet den upplevda känslan är alltid enkel; jag är trött, jag är hungrig, jag är orolig, jag är ledsen, jag är glad, jag är nyfiken och så vidare. Låt oss även anta att känslor är bryggan mellan det undermedvetna sinnet och dina medvetna processer, samt att känslor även är budbärare från kroppen, kanske via det undermedvetna, till dina medvetna tankar, som i exemplet 'jag är hungrig'. Låt oss till slut anta att dina medvetna, intellektuella processer kommunicerar med ditt undermedvetna sinne och med kroppen via känslorna. Har du även tänkt på att varje rörelse i sinnet måste skapa en motsvarande förändring i kroppens biokemiska sammansättning, just nu? Eller hur dina känslor ändras när den biokemiska sammansättningen skiftas, som när du inte käkat på ett tag och kommer över något sött?

Med detta resonemang blir ditt känsloliv en spegel av allting som pågår i och kring dig. Varje förändring i din närmiljö, i din kropp, i ditt undermedvetna och i ditt medvetna sinne bestämmer ditt känslomässiga status. I varje ögonblick.

Det innebär att hur du mår, just nu, går att påverka på många olika sätt. Vissa metoder ger snabba resultat, men tycks inte hålla så länge. Andra verktyg behöver man hålla vid ett bra tag och kanske är förändringarna till en början små, men om man är motiverad och håller ut är dess effekter så mycket starkare och håller längre.

Jag tror att för att en människa skall må bra och känna sig nöjd med livet måste många olika faktorer samverka. Hon behöver tillfredställa ett antal olika behov. Vissa är självklara, enkla att förstå och delas av alla. Andra är kanske mer subtila och skiljer sig från person till person. Nu kommer vi till det som denna sajt handlar om, de somatiska behoven hos homo sapiens, eller varför dina fysiska kvalitéer är så viktiga för ditt välmående och din hälsa. Låt oss höra hur yogaläraren Tony Sanches uttrycker det.

“If your body, for what ever reason, is not healthy, you will always be attached to that discomfort that your body is going thru. And it will be very difficult for you to let go.”
~ Tony Sanches ~

Om din kropp inte, oavsett orsak, är vid god hälsa, kommer du alltid att påverkas av det och det blir svårt för dig att inte tänka på det. Din fysiska hälsa påverkar dina känslor här och nu. Om du är stark, stabil och i god kondition kommer din kropp att kännas lätt och chansen att även ditt sinne känns så ökar. När du däremot går omkring med en krånglande nacke eller en smärtande rygg eller ett knä som bara inte vill bli bättre är det svårare att vara fullt närvarande och att vara en tillgång för sig själv och sin omgivning.

Mitt stora intresse, min passion är att försöka förstå system av olika slag och framför allt hur olika system påverkar varandra. I mitt arbete som terapeut är det kroppens biomekaniska aspekter vi sätter strålkastarljuset på. Vad fungerar bra och vad kunde fungera lite bättre? Vilka faktorer påverkar din smärta eller begränsar ditt sätt att använda din kropp? Som i andra komplexa system är svaren inte alltid helt självklara. Orsakerna till dysfunktion kan vara många och av skiftande slag. För att försöka förstå börjar vi med att definiera vad det är vi ser, vad det är vi har framför oss. Därpå måste vi förstå vad, av det vi ser, som är relevant. Till slut måste vi bestämma med vilket, av det som vi tror är relevant, som vi skall börja arbeta med och vad vi skall låta vara.

I de allra flesta fall är det inte svårt att skapa en förändring. Den stora utmaningen ligger i att få till stånd en varaktig förändring. Att undvika att smärta, stelhet och dysfunktioin kommer tillbaka så snart du lämnat 'verkstaden'.

Om vi kan förändra de biomekaniska förutsättningarna till det bättre. Om vi kan förstå varför vävnad blir smärtande och begränsar oss i våra liv. Om vi kan förstå mer av sambanden mellan kroppen och sinnet. Hur kroppen påverkar känslorna, hur känslor påverkar beteendet och hur beteendet formar kroppen. Då kan vi få förändring som varar. I kropp och känsla.

Stefan

Boka privatundervisning, gruppträning eller behandling.
Kontakta Stefan på telefon 0733 64 99 08

Till förstasidan | Samarbetar med...