T Krishnamacharia i Urdhva Mukha Svanasana

Hatha-yoga

med inslag av Stott Pilates

"If your body, for what ever reason, is not healthy, you will always be attached to that discomfort that your body is going thru. And it will be very difficult for you to let go."
~ Tony Sanches Yogalärare~

När T Krishnamacharia (bilden ovan) undervisade i yoga var det från lärare till elev. Undervisningen kunde därför anpassas till varje elev. Idag sker den mesta undervisningen i grupp vilket även har sina fördelar men det är viktigt att komma ihåg att vi alla har olika utgångspunkt och förutsättningar men också olika önskemål och målsättningar med vår praktik.

För att hitta en så bra balans som möjligt och göra träningen rolig, säker och effektiv sker träningen i tämligen små grupper om 6 till 12 deltagare. I början av kursen fokuserar vi mer på pilates för att bygga upp stabilitet, styrka och kroppsmedvetenhet. Samtidigt börjar vi långsamt att förbereda oss för de så kallade asanas, yoga-ställningarna. Du kommer att få gott om tid att lära dig varje övning och varje asana. Du kommer också att få individuell hjälp med tekniken och eventuella anpassningar för varje övning.

Denna yoga-undervisning tar sikte på att säkert och effektivt bygga upp din repetoar av yoga-ställningar som du kan göra själv hemma. Att rulla ut mattan varje dag är målet. Vad du gör på mattan är av mindre betydelse men att ta plats på den och göra något - det är så yoga ges en chans att verkligen påverka ditt liv i positiv riktning. Att träna yoga någon gång då och då kan vara trevlig men ger inte några revolutionerande resultat.

Förkunskapskrav

Du behöver inte ha några tidigare erfarenheter av varken yoga eller pilates men det är en bra sak om du skaffat dig en yoga-matta du kan använda hemma.

Mer om undervisningen

I denna kurs kommer vi inte att prata om saker som chakras, nadis, energier eller andra koncept från den tantriska yoga-traditionen. Iställer kommer vårt fokus ligga på den fysiska, biomekaniska aspekten av yoga. Denna är vår ingång. Vi kommer inte heller att ägna oss åt särskilda andningsövningar så kallade pranayama utöver de andningstekniker vi använder under övningarna. Vi kommer ibland att använda oss av avslappnings- och enklare meditationstekniker i slutet av lektionen. Vi kommer inte att stå på huvudet.

Boka tid

Aktuella kurser: Just nu erbjuder jag inte någon yoga-undervisning men en morgonlektion i yoga är snart på gång...

Boka privatundervisning, gruppträning eller behandling.
Kontakta Stefan på telefon 0733 64 99 08

Till förstasidan | Samarbetar med...